snaums
/
PiPlayer
Archivováno
1
0
Rozštěpit 0
Simple GUI around OMXPlayer for Raspberry Pi
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.
 
 

81 lines
1.8 KiB

#! /bin/bash
#
# please set the folders, archive and link accordingly
# should download this file for building pyFLTK
pyFLTKFolder=pyFltk-1.3.4.1
pyFLTKFile=pyFltk-1.3.4.1_py3.tar.gz
pyFLTKLink=https://downloads.sourceforge.net/project/pyfltk/pyfltk/pyFltk-1.3.4.1/pyFltk-1.3.4.1_py3.tar.gz
# installation places for dbusconfig.sh and piplayer source files
dbusconfig=/opt/piplayerdbus.sh
piplayer=/opt/piplayer/
piplayer_config=../config.json
function help ()
{
echo "Usage: bash setup.sh (install|prepare|doc)"
echo "----"
echo " * install: copies dbuscontrol.sh and PiPlayer to a common place (needs root)"
echo " * prepare: install prerequisites (pyFLTK); GCC required"
echo " * doc: generate doxygen documentation from the sources"
}
case $1 in
# install piplayer to a common place
install)
name=$(whoami)
#if [ "$name" != "root" ]
if [ 0 -eq 1 ]
then
echo "Please start as root"
echo ""
help
exit
fi
if [ ! -f $dbusconfig ]
then
cp dbusconfig.sh $dbusconfig
fi
if [ ! -f $piplayer ]
then
mkdir $piplayer
cp -r * $piplayer
fi
echo "dbusconfig=\"$dbusconfig\"
configfile=\"$piplayer_config\"" > src/config.py
;;
# build and setup pyFLTK
prepare)
python fltk_exists.py &> /dev/null
val=$?
if [ $val -eq 0 ]
then
curl -L $pyFLTKLink > $pyFLTKFile
tar -xvf $pyFLTKFile
pushd .
cd $pyFLTKFolder
python setup.py build
sudo python setup.py install
popd
rm -rf $pyFLTKFolder
rm $pyFLTKFile
fi
bash setup.sh livestreamer
;;
# install only the livestreamer python-skript
livestreamer)
sudo pip install livestreamer
;;
# create documentation from the python doxygen comments
doc)
mkdir doc
doxygen Doxyfile
;;
*)
help
;;
esac