snaums
/
PiPlayer
Zarchiwizowane
1
0
Forkuj 0
Simple GUI around OMXPlayer for Raspberry Pi
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 

1 wiersze
71 B

{"WindowX": 1, "WindowY": 460, "WindowWidth": 641, "WindowHeight": 449}