snaums
/
PiPlayer
Zarchiwizowane
1
0
Forkuj 0
Simple GUI around OMXPlayer for Raspberry Pi
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
Stefan Naumann 74f20318b8 updated Readme 5 lat temu
..
config.py UI changes 5 lat temu
fileio.py added loop-feature 5 lat temu
genericThread.py added doxyfile 5 lat temu
piplayer.py updated Readme 5 lat temu
playlist.py added title support in cli and window-label shows video-title 5 lat temu
ui.py added a window-icon 5 lat temu