Simple GUI around MPV and OMXPlayer (hardware accelerated player on Raspberry Pi)
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Stefan Naumann 219fb6ec6f added buttons for switching audio tracks and subtitles (needs more work), painted player background black (useful for OMX) 3 lat temu
..
gtplay.glade added buttons for switching audio tracks and subtitles (needs more work), painted player background black (useful for OMX) 3 lat temu
icon.svg py: window icon 4 lat temu
test.mp4 prototyping: class structure and MPV Prove of concept 4 lat temu